Falla

Aquesta galeria conté 1 fotografia.

Línia de fractura i discontinuïtat entre dos blocs de roques que provoca un desplaçament horitzontal o vertical d’aquests. Les falles acostumen a coincidir amb zones de molta activitat volcànica i sísmica. Els massissos antics, amb materials molt rígids, no es … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Erosió

Acció i efecte produït per la meteorització dels elements del relleu, que són visibles en el paisatge. Els materials erosionats són transportats i dipositats a les conques sedimentàries. Els agents externs, com l’aigua, el vent, el gel, actuen lentament fins … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Delta

Terreny localitzat a la desembocadura d’un riu, format per l’acumulació de dipòsits sedimentaris al·luvials. Acostuma a tenir forma triangular. Formació sedimentària dipositada per un riu en el desguàs a la mar o en un llac, la qual sol presentar una … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Procediments en geografia

Aquesta galeria conté 7 fotografies.

Els procediments de treball més habituals de la geografia són: La localització de l’espai geogràfic: la xarxa geogràfica i les coordenades. La representació de l’espai geogràfic: la cartografia, l’escala, la projecció … L‘explicació i interpretació de les fonts d’informació. 1. … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Corbes de nivell

Línia imaginària que, en un mapa o plànol, uneix els punts d’igual altitud en el territori. El seu ús en els mapes permet mostrar les característiques bàsiques que defineixen el relleu d’un territori determinat. Així, les corbes de nivell molt … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Isopletes

A banda de les  corbes de nivell les isopletes poden ser aplicades, per analogia amb el relleu, al cartografiat d’una multitud de fenòmens i variables, generalment amb la consideració de magnituds de caràcter continu, que adopten denominacions diferents i descriptives … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

L’escala en Geografia

L’escala és la proporció que existeix entre una longitud mesurada sobre el mapa i la longitud corresponent a la realitat. Pot ser: Escala numèrica (1:50000, 1:25000, etc.). Indica la relació entre la realitat i el mapa en forma de quocient, … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari