Els aiguats de Tarragona (10/10/1994)

El 10 d’octubre de 1994 es va produir un temporal que va afectar a bona part de Catalunya, especialment el prelitoral català. La pluja es va deixar sentir amb força a les capçaleres de les rieres i els rius, i … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Domini climàtic

Territori caracteritzat per unes condicions climàtiques comunes, és a dir, una zona de clima més o menys homogènia. Parlem per tant de elements de clima comuns de temperatura, humitat, pressió, vents, precipitacions etc, tot i que hi poden haver factors … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Activitat de classe. Pàgina 54, exercici 4 (Vicens Vives)

Tema 2. El medi físic d’Espanya i Catalunya. Resposta exercici 4 de la  pàg. 45 1.- Descripció de la font. Es tracta d’un mapa físic, temàtic de isopletes, on es descriuen els diferents tipus de terreny (silicis, calcaris, argilosos i volcànics) … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Serralada

Successió de muntanyes enllaçades entre si. Es tracta de zones plegades o en fase de plegament. En els geosinclinals (conca allargada de l’escorça oceànica que s’enfonsa al mateix temps que es rebleix de sediments, els quals després del seu plegament … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

BRICS

Acrònim que fa referència al ràpid creixement econòmic de quatre països emergents o nous països industrials: Brasil, Rússia, Índia i la Xina. Aquest grup  d’Estats tenen en comú el fet de comptar amb una gran extensió territorial, un gran volum de població … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Educació, salut i exclusió social

Aquesta galeria conté 5 fotografies.

Diferents estudis han demostrat que hi ha una correlació directa entre les retallades que l’Estat Espanyol està patint des de 2007 i l’augment de l’exclusió social. Un article publicat al diari digital Crític (17/12/2015)  Cinc gràfics interactius sobre salut i … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Com va aconseguir Holanda els seus carrils bici.

Noves o velles formes de mobilitat. Holanda segueix sent un dels països més capdavanters del món en tema de bicicleta. Segueix, per tant, sent el nostre gran mite. Però no sempre va ser així. També aquest país va patir un … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari