Bosc escleròfil·le / mediterrani

Espai amb vegetació sotmesa a les condicions pròpies de l’hivern i que s’enfronta a rigoroses sequeres a l’estiu. L’extrema sequera provoca que aquesta vegetació tingui un caràcter xeròfil i desenvolupi estratègies d’adaptació com l’esclerofil·le, fulles perennes dures i dobles, pilositat, … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Bosc caducifoli /atlàntic

Espai amb arbres que perden les seves fulles a la tardor i tornen a rebrotar en primavera. Es tracta, per lo general, arbres joves, alts i de distribució dispersa, la qual cosa afavoreix el creixement d’arbres joves, matolls i herbàcies. … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Paisatge rural

El concepte fa referència a la interacció que es produeix entre les activitats agrícoles i ramaderes i l’espai natural. L’espai agrari està format per: a) Parcel·les: trossos de sòl dedicats al cultiu. Poden ser grans (latifundis, més de 100 ha), … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Tractat de Roma

Origen de la CEE (Comunitat Econòmica Europe) i l’EUROATOM (Comunitat Europea de l’Energia Atòmica). Els tractats es van signar el 1957 per sis estats europeus: França, la RFA (República Federal Alemanya), Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. L’objectiu de la … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Corba de l’oferta

Gràfic que indica la variació de l’oferta d’un producte en funció del seu preu. En general, l’oferta dibuixa una corba ascendent (a l’eix de les abscisses hi trobem l’oferta i a les ordenades el preu). L’oferta tendeix a augmentar quan … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Corba de la demanda

Gràfic que indica la variació de la demanda d’un producte en funció del seu preu. A l’eix horitzontal es situa la demanda i al vertical es representa el preu. La demanda tendeix a abaixar quan els preus augmenten. Una corba … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Agricultura/Ramaderia a temps parcial

Pràctica econòmica per la que un pagès i/i ramader té una altra activitat que genera ingressos a banda del sector primari. L’agricultura i/o la ramaderia poden ser l’activitat principal, tot i que acostumen a ser activitats secundàries o complementàries.  

Galeria | Deixa un comentari