Cost ambiental

Valor econòmic dels efectes negatius d’una activitat productiva per a la societat (contaminació, pèrdua de fertilitat del sòl, disminució de la biodiversitat, etc.).

Galeria | Deixa un comentari

Indústria extractiva

Activitat dedicada a l’explotació dels recursos del subsòl. Dedicada a l’explotació dels recursos naturals integra l’extracció de petroli, gas natural i la mineria.  

Galeria | Deixa un comentari

Refugiats mediambientals

” … el terme refugiats ambientals s’entén i s’aplica fora de les fronteres dels propis estats d’origen, no per a aquells que són “refugiats” dins del seu propi país (que reben el tractament de desplaçats —refugiats dins dels països—). Per … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Paisatge cultural

El paisatge cultural és el resultat de l’activitat humana sobre el territori. L’ésser humà a partir de la cultura resol els problemes diaris i busca solucions per a la seva subsistència. Totes les cultures són un corpus de respostes per … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Acció antròpica

Qualsevol acció o intervenció realitzada per l’ésser humà sobre la Terra. Són activitats antròpiques: la desforestació, la pesca, l’agricultura, les emissions de gasos a l’atmosfera,  

Galeria | Deixa un comentari

Biosfera

La biosfera o esfera de la vida, és la part de la Terra on es desenvolupa la vida, un espai ple de materials (espai físic) que es mouen en cicles impulsats per l’energia solar. També és refereix a la capa … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Biodiversitat

Varietat d’éssers vius que hi ha sobre la Terra o sobre una regió determinada de resultes d’un procés natural de milers d’anys. És garantia i exponent del benestar i de l’equilibri a la biosfera. Variació genètica i variabilitat de les … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari