BLOC 2: MEDI I SOCIETAT

El bloc fa referència als temes 4 (Recursos i Energia) i 5 (Paisatges Naturals i Culturals) del vostre llibre de text (Geografia. Vicens Vives. 2016).

Al llarg del bloc analitzarem diferents blocs conceptuals (aigua, energia, recursos minerals, biodiversitat, acció antròpica, contaminació, canvi climàtic …). Tots ells, ens duran a establir la relació entre home i natura, o si voleu entre les accions humanes i el medi ambient.

El nostre centre d’interès serà el medi ambient, com entorn o conjunt d’elements que afecten i condicionen les nostres circumstàncies de vida i les de les generacions venidores. I per tant, intentarem establir el context de la ciència climàtica i les relacions de les nostres societats amb el clima.

És indubtable que l’ésser humà ha desenvolupat una capacitat increïble de transformació del medi. I també és indubtable que aquesta transformació està provocant mutacions significatives en el sistema climàtic mundial. El tema del canvi climàtic és ple de polèmiques, i els debats que es generen al seu voltant no sempre són del tot entenedors per a tots nosaltres. La por a una modificació del clima per l’augment de les emissions antròpiques de gasos amb efecte hivernacle fa anys que preocupa una part considerable de la comunitat científica i de la ciutadania.

Per tant, el concepte de desenvolupament sostenible situa en el centre d’interès de l’agenda política mundial (Kyoto-1977, París – 2015) les relacions entre el medi ambient i els recursos naturals. L’expressió desenvolupament (creixement), més enllà de les seves connotacions econòmiques, ens porta a replantejar-nos què produïm, com distribuïm i com consumim, i aquesta reflexió solament és possible des de noves formes de ser, estar i conèixer (Oliva, Antoni. La sostenibilitat. Ed. UOC. 2008)