BLOC 3: DINÀMICA I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

Aquest bloc coincideix amb les unitat 6 (La població d’Espanya i Catalunya) i 7 (La població: mobilitat i fluxos migratoris) del vostre llibre de text (Geografia. Vicens Vives. 2016).

La Geografia de la població, estudia la distribució de la població humana sobre el planeta Terra, o com diu la definició del vostre llibre estudia les formes de relació entre la naturalesa dels llocs i les variacions espacials en la distribució, composició, mortalitat, migració i creixement de les poblacions.

La població d’un lloc determinat depèn d’un bon nombre de variables: socials, econòmiques, polítiques. Per al seu estudi la Geografia utilitza tres nivells:

  1. La dinàmica de la població (natalitat, mortalitat i fecunditat).
  2. L’estructura de la població (distribució per edat i sexe).
  3. La distribució de la població al territori.

Per a tenir una visió global de la importància dels fets demogràfics, caldrà que ens endinsem en qüestions relatives a un seguit de conceptes de temàtiques diferents: natalitat, mortalitat, fecunditat, població activa, migracions, mobilitat … Tots ells interrelacionats amb les seves corresponents dimensions econòmiques, socioculturals i polítiques.

Per posar un exemple d’aquestes interrelacions, els fenomens migratoris i els desplaçaments de població, recordem l’actual crisi de Síria amb quasi 5 milions de desplaçats segons ACNUR, representen quelcom més que simples moviments entre països de població. Els països receptors d’immigrants tendeixen a establir paràmetres precisos pels fluxos migratoris (quotes restrictives d’entrada) adjudicant als països d’origen les causes i responsabilitats de les migracions i justificant aquestes mesures a la incapacitat d’aquests països per gestionar els seus problemes interns. És evident que la immigració posa a prova el nou ordre mundial, la història ens ensenya que els processos d’immigració consisteixen en un seguit de fenomens geogràficament delimitats i que depenen de les estructures econòmiques, polítiques i socials dels països de destinació.