BLOC 4: CATALUNYA I ESPANYA EN UN MÓN GLOBALITZAT

El bloc fa referència als temes 8 (Espai rural), 9 (Indústria i Construcció), 10 (Les activitats del sector terciari), del vostre llibre de text (Geografia. Vicens Vives. 2016).

Un dels elements claus que val la pena destacar en el s. XXI és que el poder que tenia l’Estat-Nació, des de la seva construcció al s. XIX, i per tant la seva eficàcia s’està desplaçant a l’anomenat espai global. El capitalisme ha tornat als seus orígens, la crisi del deute sobirà (deute públic), intensificada a partir de la crisi del 2008 (enfonsament de Lehman Brothers) ha permès deslligar a occident de les seves obligacions socials (Estat del Benestar), alhora que redueix cada cop més perillosament la sobirania dels estats i la deix en mans dels grans conglomerats empresarials (transnacionals). Un bon exemple el tenim en el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions) que s’està negociant entre la UE i els Estats Units.

El nou ordre mundial, basat en una oligarquia financera que té en el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional (Brettoon Wods) els seus millors aliats, es configura a partir de grans acords amb un únic objectiu l’especulació. Aquest procés que ens du cap a una posteconomia feudal (Antonio Baños. 2015) es va iniciar a la dècada dels 70 (Margaret Thatcher i Ronald Regan – podeu veure el context de la dècada a: De la socialdemocràcia al neoliberalisme –) i ens situa en el moment actual, on l’Estat abdica del seu paper regulador i transfereix les seves funcions (educatives, sanitàries, socials). Aquestes funcions queden en mans de les forces del mercat i per tant abandonades a la iniciativa privada, destruint els vells conceptes de solidaritat social i comunitat sobre els que s’havien construït les civilitzacions occidentals de postguerra.