Arxiu de la categoria: Tema 12. La ciutat. Estructura i morfologia

Ciutat i urbanització [Actualitzat a 15_03_2018]

Aquesta galeria conté 5 fotografies.

Fins al segle XVIII, la major part de la població vivia al camp dedicada a activitats com l’agricultura i la ramaderia. A partir dels segles XVIII i XIX aquesta situació va canviar com a conseqüència de les transformacions introduïdes per … Continua llegint

Galeria | 2 comentaris

Definició de ciutat

Aquesta galeria conté 1 fotografia.

No existeix una definició estandarditzada de ciutat. Cada país fa servir criteris diferents. El que sí que podem distingir clarament és el que és un medi rural i un medi urbà. Veiem alguns dels criteris més utilitzats: Criteri quantitatiu: no existeix … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

L’espai urbà com a valor de canvi. Agents socials productors de ciutat.

Aquesta galeria conté 4 fotografies.

La construcció de l’espai urbà dins de la lògica capitalista, i per tant el procés urbanitzador adquireixen un caràcter mercantil, en transformar-se a partir de noves infraestructures i equipaments que augmenten el seu valor i es poden vendre a un preu més … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Planejament urbanístic i classificació del sòl.

Aquesta galeria conté 1 fotografia.

L’urbanisme i l’ordenació del territori són el conjunt de normes i disposicions tècniques, administratives, poblacionals, socials i econòmiques que es refereixen al desenvolupament harmònic, racional i humà d’un poble, una ciutat o un territori. Parlem de l’organització i el desenvolupament de … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Plànols urbans

Aquesta galeria conté 11 fotografies.

A cada època històrica i en funció de les necessitats, s’han establert ciutats en emplaçaments i localitzacions concrets. Aquesta dinàmica històrica està vinculada amb la funció per a la qual van ser creades (control militar, polític, control de nusos de comunicació … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Funcions urbanes

Aquesta galeria conté 2 fotografies.

Les funcions urbanes  condicionen la utilització de l’espai urbà i es defineixen d’acord amb la seva utilitat (ús i activitats) la funció que s’hi realitza (residència, feina, transport, lleure, consum). Algunes ciutats tenen el seu origen en una funció concreta … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

El centre urbà.

Aquesta galeria conté 1 fotografia.

L’àrea central d’una ciutat se situa normalment a la zona del barri històric, coincidint amb els primers eixamples. Actua com a referent simbòlic tant pels seus habitants com pels visitants, donat que concentra els principals actius (atractius) de la ciutat. Es … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari