Arxiu de la categoria: Tema 8. Canvis i permanències en el sector primari. L’espai rural

L’acaparament de terres al s. XXI.

El terme anglès land grabbing, fa referència al procés mitjançant el qual inversors privats, fons d’inversió o governs compren o lloguen terres a gran escala (més de 1.000 ha) per invertir en agricultura o especular amb elles. El procés iniciat ja … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

El sector primari al món

Aquesta galeria conté 7 fotografies.

El sector primari són el conjunt d’activitats econòmiques dedicades a l’obtenció de productes procedents del medi natural, que es convertiran en matèries primeres per a ser transformades per altres sectors d’activitat o bé seran consumides directament. Inclou totes aquelles activitats que … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

La població i les activitats primàries en el món globalitzat.

Aquesta galeria conté 10 fotografies.

Les activitats primàries, i especialment les agràries ocupen el 45% de la població activa al món. Aquesta dada augmenta o disminueix en funció de la zona o país analitzat: Països en vies de desenvolupament: el 75% de la  població es … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

La pesca. Sobreexplotació o sostenibilitat.

Aquesta galeria conté 3 fotografies.

La pesca és una activitat econòmica de la qual viuen uns 12 milions de persones al món. Representa el 25% de la dieta mundial en la ingesta de proteïnes animals procedents del peix i el marisc. Tanmateix, 1/3 de les … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Sector primari a la UE

Aquesta galeria conté 11 fotografies.

  La Unió Europea considerada globalment és la primera potència econòmica del món. Tot i que la principal característica de la seva economia és la terciarització, la indústria hi juga encara un paper molt important, mentre que les activitats primàries … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Sector Primari Espanya

Aquesta galeria conté 37 fotografies.

Espanya igual que els països del seu entorn (desenvolupats) ha terciaritzat la seva economia. Al llarg del segle XX i com a conseqüència del procés industrialitzador un nombre important de persones van abandonar el camp per anar a treballar a … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Sector primari Catalunya

Aquesta galeria conté 11 fotografies.

Abans de començar a parlar del sector primari, cal fer algunes consideracions generals sobre l’economia catalana (dades macroeconòmiques): Societat desenvolupada amb característiques de societat postindustrial. Predomini del sector serveis (terciarització). PIB brut 206.276 milions euros (2014),  214.927 (2015), 204.666 milions … Continua llegint

Galeria | 2 comentaris