Arxiu de la categoria: Tema. El fenomen de la globalització. Aspectes econòmics.

Concepte de globalització econòmica i les seves característiques.

Aquesta galeria conté 6 fotografies.

Des de finals del segle XX i principis del XXI hem assistit a una transformació important del sistema econòmic mundial, és a dir a la transformació de les formes tradicionals de producció, consum i intercanvi. Aquest procés el coneixem amb el … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Intercanvis en el món globalitzat. Els fluxos visibles i no visibles.

Aquesta galeria conté 9 fotografies.

El món global es defineix com un joc d’interdependències polítiques i econòmiques entre països. Més endavant veurem com d’aquesta interdependència en resulta una relació jerarquitzada, però per tal d’entendre el complex joc d’intercanvis primer cal concretar en què consisteixen aquests … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Intercanvis en el món globalitzat. Caracterització del comerç mundial.

Aquesta galeria conté 1 fotografia.

Des de sempre les activitats comercials han estat un bon indicador per mesurar el grau de desenvolupament d’una societat. En el món actual, la producció i el consum de béns i serveis s’articulen a escala planetària gràcies a les noves … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Intercanvis i desigualtats en el món globalitzat.

Aquesta galeria conté 5 fotografies.

Un món global implica l’existència d’interdependències polítiques i econòmiques entre països, alhora això provoca la jerarquització del territori i l’aparició de territoris centrals i territoris perifèrics, com a resultat de les relacions d’intercanvi comercial. Aquestes relacions entre centre i perifèria, … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Indicadors socioeconòmics en el món globalitzat.

Aquesta galeria conté 15 fotografies.

Parlar d’indicadors socieconòmics significa parlar d’aquelles dades que ens permeten obtenir una visió de la situació social i econòmica d’un territori concret, del grau de benestar dels seus habitants, del seu desenvolupament, de la seva cohesió, etc. Hi ha indicadors de … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari