Arxiu de la categoria: Vocabulari dinàmica i estructura de la població

Poblament rural a Catalunya

Aquesta galeria conté 1 fotografia.

El poblament rural generalment presenta una baixa densitat de població en comparació amb l’espai urbà. Pot ser un poblament rural de caràcter concentrat, si la població es localitza preferentment en nuclis urbans distants entre ells i separats per àmplies zones … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Mortalitat catastròfica

Situació de mortalitat molt elevada a causa de la incidència d’epidèmies, guerres i fams, típica del cicle demogràfic antic.

Galeria | Deixa un comentari

Mortalitat infantil

Mortalitat dels fillets menors d’un any. Es mesura amb la taxa que relaciona les defuncions de fillets menors d’un any amb relació als nats vius durant l’any de referència, en tants per mil. Era molt alta durant el cicle demogràfic … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Migració pendular

Desplaçament temporal d’una persona entre el seu lloc de residència i el seu lloc de treball. Solen produir-se dins les àrees metropolitanes, entre la perifèria i el centre i viceversa, relacionades amb el procés de suburbanització i la millora dels … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Emigració intercontinental

Migració entre continents (migració d’espanyols a Amèrica; d’africans cap a Europa…). A Espanya cal destacar la gran emigració sobretot durant la segona meitat del segle XIX cap a Amèrica central i del sud.

Galeria | Deixa un comentari

Creixement real de la població

Variació dels efectius d’una població durant un període determinat. Es calcula mitjançant la diferència intercensal o bé sumant el creixement vegetatiu i el saldo migratori.

Galeria | Deixa un comentari

Cicle demogràfic modern

Sistema demogràfic caracteritzat per una baixa natalitat (a causa de la planificació de naixements) i baixa mortalitat (pels avanços mèdics de lluita contra la malaltia). En conseqüència, presenta baix creixement natural i alta esperança de vida.

Galeria | Deixa un comentari