Arxiu de la categoria: Vocabulari general de Geografia (una ciència per al s. XXI)

Corba de l’oferta

Gràfic que indica la variació de l’oferta d’un producte en funció del seu preu. En general, l’oferta dibuixa una corba ascendent (a l’eix de les abscisses hi trobem l’oferta i a les ordenades el preu). L’oferta tendeix a augmentar quan … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Corba de la demanda

Gràfic que indica la variació de la demanda d’un producte en funció del seu preu. A l’eix horitzontal se situa la demanda i al vertical es representa el preu. La demanda tendeix a abaixar quan els preus augmenten. Una corba … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Mapes topogràfics

Representació precisa de la localització, forma, classe i dimensions dels accidents de la superfície terrestre, així dels objectes que se situen de forma permanent sobre aquesta. Es consideren topogràfics els que tenen una escala compresa entre 1/10000 i 1/1000000. Les … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Geografia humana

Part de la geografia que estudia la diferenciació del paisatge cultural, així com les relacions entre l’home i el medi (geografia cultural, econòmica, social, de la població, rural, urbana…)

Galeria | Deixa un comentari

Geografia física

Part de la geografia general que analitza els fets que configuren els paisatges terrestres en els seus aspectes inorgànics i orgànics, marginant els referents a l’activitat humana a excepció dels alteradors dels primers. Es divideix bàsicament en: geomorfologia, climatologia, hidrogeografia, … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Equador

Línia imaginària que divideix la superfície del planeta Terra en dos hemisferis o parts iguals. És el paral·lel de latitud 0, equidistant dels pols, amb una longitud de 40.068,66 km.

Galeria | Deixa un comentari

Coordenades geogràfiques

Mesura de la longitud i latitud d’un indret de la Terra. Amb les coordenades podem situar qualsevol punt de la superfície terrestre tenint present els paral·lels i meridians que la travessen.

Galeria | Deixa un comentari