Arxiu de la categoria: Vocabulari Organització política i territorial

Tractat de Roma

Origen de la CEE (Comunitat Econòmica Europe) i l’EUROATOM (Comunitat Europea de l’Energia Atòmica). Els tractats es van signar el 1957 per sis estats europeus: França, la RFA (República Federal Alemanya), Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. L’objectiu de la … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Comarca

És una entitat administrativa d’origen històric que en el cas de Catalunya està reconeguda per l’Estatut d’autonomia. Agrupa un conjunt de municipis articulats per la capital comarcal. A Catalunya n’hi ha 43, amb les recents incorporacions del Moianès i el Lluçanès l’any … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Municipi

És l’entitat administrativa que ocupa el nivell més baix en el sistema jeràrquic de l’administració territorial. Correspon al conjunt del territori, urbà i rural, gestionat per un Ajuntament.

Galeria | Deixa un comentari

Comunitat autònoma històrica

Comunitat autònoma de l’Estat espanyol que tingué aprovat o plebiscitat afirmativament l’Estatut d’Autonomia durant la II República, per la qual cosa accediren a l’autonomia per la via de l’article 151 de la Constitució. Són Catalunya, Euskadi i Galícia, a les … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Comunitat autònoma

Ens territorial, dotat d’autonomia política (autonomia legislativa, competències executives, facultat d’administració pròpia), en què s’organitzen les regions i nacionalitats de l’Estat espanyol per a l’exercici del dret d’autogovern reconegut per la Constitució (conjunt de lleis fonamentals d’un territori escrites i … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Centralisme polític/administratiu.

Sistema en el qual l’acció política i administrativa està concentrada en mans d’un govern únic i central que absorbeix les funcions pròpies dels organismes locals. El franquisme fou un exemple clar de centralisme, el qual va ser substituit a la … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Fons de Compensació Interterritorial

A la Constitució espanyola es recull que es constituirà un Fons de Compensació per mirar de corregir els desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat. En conseqüència, l’any 1980 es va crear el Fons de Compensació Interterritorial. … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari