Diagrames de dispersió o núvol de punts.

Ja hem comentat, que la geografia descriu i explica la distribució dels diversos elements que configuren el territori i les relacions que s’estableixen entre ells, és a dir la dependència i/o la influència que té l’una sobre l’altra.

Quan tenim dues variables, i volem explicar el seu comportament conjunt, una de les representacions gràfiques més útils és el diagrama de dispersió.

El diagrama de dispersió permet establir tipologies donat que agrupa punts amb característiques semblants.

Es representa sobre un sistema d’eixos de coordenades en què es dibuixa un punt (o un altre símbol) de coordenades (xiyi) per cada element de la variable o mostra estudiada, i xi és el valor observat de la primera variable i yi el valor de la segona variable corresponent a la mostra.

El comentari d’aquest tipus de gràfic pot ser:

Diagrama de dispersió de correlació positiva (directa).

De correlació (associació) positiva: quan hi ha una tendència a l’associació dels valors grans d’una variable amb els valors grans de l’altra. És a dir com més creix X més creix Y.

Diagrama de dispersió de correlació negativa (inversa).

De correlació (associació negativa): quan hi ha una tendència a l’associació dels valors grans d’una variable amb els valors petits de l’altra. És a dir com més creix la variable X més decreix la variable Y.

Diagrama de dispersió de correlació complexa.

De correlació (associació) complexa: quan la tendència a l’associació és poc clara. El creixement d’ambdues variables

Diagrama de dispersió de correlació nul·la.

De correlació (associació nul·la): no hi ha relació entre les dues variables.

 

 

Exemple comentat:

Font: La energía en Espña 2010. Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio

Font: La energía en España 2010. Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio

1r Pas: Descripció del diagrama. Informació que proporciona. El diagrama adjunt és de dispersió, mostra la situació de les comunitats autònomes en relació al nombre d’instal·lacions de producció energètica (cogeneració)  i la potència mitjana instal·lada en MW (1 milió de watts).

Cada una de les variables està representada en un eix. Potència  mitjana instal·lada (unitats: MW) a l’eix d’ordenades (eix vertical) i el nombre d’instal·lacions a l’eix d’abscisses (eix horitzontal). Cada parella de valors determina un punt en el gràfic, i per tant, ubica la comunitat autònoma en una posició determinada. Així doncs, podem observar com es determinen tres grups clarament diferenciats i emmarcats en tres colors, en funció de les dades analitzades.

2n Pas. Anàlisi de la informació i conclusions. El gràfic ens permet fer una triple classificació de comunitats. El Grup I, format per Catalunya i València, entre un 4% i un 10% de MW de potència instal·lada, prop d’un 30% del total de potència i un 36% d’instal·lacions. Segueixen, el Grup II, integrat per Andalusia, Aragó, les dues Castelles, Madrid i País Basc, amb potències mitjanes i finalment el Grup III, on trobem comunitats amb poques instal·lacions i potències més dispersades.

La conclusió a què ens permet arribar aquesta informació, és a on es troben els principals focus de producció i indústries del territori. Per tant, a major volum de negoci major volum de potència instal·lada.

El gràfic mostra el grau d’eficiència energètica entre el nombre d’instal·lacions de cogeneració i la potència consumida.  El Grup I, representaria part de l’arc mediterrani, amb forta densitat industrial i per tant amb alt consum energètic eficient, si tenim en compte el volum de negoci, el nombre d’instal·lacions i el consum. Mentre que en el sentit oposat tenim el Grup III representat per Canarias, Cantabria, Balear, Extremadura, La Rioja, Múrcia i Navarra, que presenten el grup amb menor eficiència, donat un volum de negoci menor, amb menys instal·lacions de cogeneració i més consum de MW.

El Grup II representa una situació superior a la mitjana nacional, en tant que el seu volum de negoci, el nombre d’instal·lacions i el consum es troben dispersats cap al sector esquerre del gràfic.

(Vegeu mapa volum de negoci)

En conclusió, el diagrama de dispersió que ens ocupa determina a partir de la interrelació de dues variables com són: el consum en MW d’energia i el nombre d’instal·lacions de cogeneració energètica instal·lada, l’eficiència del consum energètic d’Espanya.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s