Interpretar una taula de dades.

Una taula de dades està formada per dades estadístiques. Aquestes dades poden estar en valors absoluts o en termes relatius, i indiquen el comportament de determinades variables.

El comentari de taules de dades estadístiques és un exercici comparatiu que ens permet vincular les diferents variables analitzades i treure’n conclusions.

Exemple comentat:

PAU, juny 2010.

PAU, juny 2010.

1r Pas. Descripció de les dades. La taula mostra els valors de la producció d’energia primària a Espanya mesurada en KTEP (milers de tones equivalents de petroli) en el període 1995-2007.

A la taula podem observar les enormes diferències entre la producció d’energia nuclear i la resta. La segona tendència que observem és la reducció o l’estancament d’energies convencionals (carbó, petroli, gas natural), a la vegada que augmenten les energies alternatives (eòlica, solar, biomassa i residus). Un comentari especial mereix l’energia hidràulica, que s’ha recuperat a partir de 2007. La taula mostra enormes diferències entre la producció d’energia nuclear i la resta, s’observa a més un descens general o estancament de la producció d’energia al llarg dels anys, excepte en els casos dels grups formats per l’eòlica i solar, i la biomassa i els residus, de desenvolupament recent.

2n Pas Anàlisi i conclusions. Espanya és un país deficitari en la producció energètica, és a dir, té una manca important de recursos energètics. Les seves mines de carbó han anat tancant, com a conseqüència de la seva manca de rendibilitat i els pous de petroli són escassos. Sens dubte, i és la dada més significativa de la taula, l’energia nuclear ha estat una de les inversions més decidides en les darreres dècades, tot i que la seva producció està estancada des de fa anys com a conseqüència de les pressions socials (perillositat, residus de difícil tractament i emmagatzematge), en aquest sentit cal recordar la moratòria en la construcció de centrals vigent a Espanya a partir de les controvèrsies sobre els avantatges i els inconvenients en el seu ús. És per aquesta raó que podem observar un creixement de les fonts d’energia renovable, que tenen bones perspectives de creixement.

El declivi en la producció de carbó (poc abundant i manca de rendibilitat de les explotacions actuals, sumat al gran nivell de contaminació que genera la seva utilització), la forta dependència energètica respecte del petroli, que obliga a dependre d’una oscil·lació constant dels preus,

 Els darrers Plans Energètics Nacionals (PEN), han tingut com a objectiu el reforç de les energies tradicionals (carbó, hidràulica), la reducció de la dependència vers el petroli i la diversificació en el proveïment dels recursos energètics. En aquesta línia hem assistit en els darrers anys a un augment en la participació del gas natural i les energies renovables en les polítiques d’eficiència i estalvi energètic.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s