Mapa del temps comentat

Mapa de Superfície i Mapa d’Altura (500 mb) 2-7-1977

Descripció: Es tracta de dos mapes temàtics d’isolínies (isòbares), el que coneixem com a mapes del temps. El de l’esquerra és un mapa de superfície i el de la dreta és un mapa d’altura. Els dos ens mostren l’estat de l’atmosfera en un moment determinat. Els mapes representen l’espai geogràfic comprès entre el nord d’Àfrica, l’oest d’Europa, la península Escandinava, Islàndia i la part nord-occidental de l’oceà Atlàntic. No hi ha escala, tot i suposem que és petita, tampoc coneixem la font. Els mapes estan datats el 2 de juliol de 1977.

El mapa de l’esquerra (mapa de superfície) mostra la pressió atmosfèrica en mil·libars (mb) amb les isòbares (línies que uneixen punts amb la mateixa pressió atmosfèrica). El mapa de la dreta (mapa en altura) mostra en metres d’altura aquells punts amb la mateixa pressió, en aquest cas 500 mb, a partir de les isohipses (línies que uneixen la mateixa altura per la mateixa pressió), a més a més podem observar línies de color blau (isotermes) que uneixen punts amb la mateixa temperatura de l’aire.

En el mapa d’altura es pot observar la trajectòria de la corrent en jet (jet strem), que com podem observar se’ns mostra ondulada i es distingeix perquè les isohipses es mostren juntes i paral·leles entre si. Observant les isotermes i el corrent en jet podem veure si hi ha bosses d’aire fred o calent en altura.

Passem a comentar el mapa de superfície, donat que els centres d’acció coincideixen entre els dos mapes.

 Anàlisi: en el mapa de superfície trobem una massa d’aire (centre d’acció) de baixes pressions sobre Islàndia, amb dos fronts associats, un fred i un càlid (pertorbació). Observem l’anticicló de les Azores, que tot i afectar a la Península Ibèrica no ha evitat la formació sobre aquesta de dues borrasques com a conseqüència de les elevades temperatures de la zona. Com es pot observar en el mapa d’altura aquestes borrasques es tradueixen en una zona de baixa pressió atmosfèrica ubicada entre dos anticiclons: el de les Azores i el situat al centre d’Europa (Alemanya), aquesta baixa pressió rep el nom de tàlveg (vaguada en castellà) i es correspon amb un ascens d’aire càlid i humit que xoca amb l’aire molt més fred i pesat dels anticiclons que l’envolten, originant núvols i precipitacions.

Predicció de temps: el temps al centre d’Europa serà estable i assolellat, conseqüència del domini anticiclònic, mentre que a la Península Ibèrica, es produiran pluges (pluges de convecció típiques de l’estiu) fortes en un curt període de temps. El front fred que s’observa en el mapa de superfície provocarà una caiguda de les temperatures i precipitacions a la façana cantàbrica, la façana atlàntica de França i les Illes Britàniques.