Petjada hídrica

Volum total d’aigua que es necessita per produir els béns i serveis consumits pels individus. Dins d’aquesta quantificació s’inclou tant el consum directe dels ciutadans (individus, famílies, ciutats i estats) com l’indirecte, ja sigui a través de la indústria que … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Perifèria urbana/ Àrea Suburbana

Zona que s’estén en torn les grans ciutats que es caracteritza per la reorganització de nuclis rurals incorporats pel suburbi, presència de ciutats satèl·lits molt especialitzades (dormitori, industrials, etc).

Galeria | Deixa un comentari

Ciutat dormitori

Conglomerat urbà amb funció bàsicament residencial, els habitants del qual no realitzen en ella pràcticament cap activitat econòmica, sinó que es desplacen per al seu treball i per a les compres importants.

Galeria | Deixa un comentari

Barraquisme

Terme utilitzat per designat les formes més miserables de l’hàbitat urbà, sobretot als països subdesenvolupats. Conjunts de habitatges autoconstruïdes amb materials residuals i a espais marginals de la ciutat, poc aptes per a la urbanització planificada normal.

Galeria | Deixa un comentari

Mortalitat catastròfica

Situació de mortalitat molt elevada a causa de la incidència d’epidèmies, guerres i fams, típica del cicle demogràfic antic.

Galeria | Deixa un comentari

Mortalitat infantil

Mortalitat dels fillets menors d’un any. Es mesura amb la taxa que relaciona les defuncions de fillets menors d’un any amb relació als nats vius durant l’any de referència, en tants per mil. Era molt alta durant el cicle demogràfic … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari

Migració pendular

Desplaçament temporal d’una persona entre el seu lloc de residència i el seu lloc de treball. Solen produir-se dins les àrees metropolitanes, entre la perifèria i el centre i viceversa, relacionades amb el procés de suburbanització i la millora dels … Continua llegint

Galeria | Deixa un comentari